Nr. 82

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1213 din data de 22.07.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 3 –  Calendarul admiterii pentru anul universitar 2020-2021, Sesiunea de toamnă, septembrie 2020, Studii universitare de licenţă şi Studii universitare de master.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare şi Bioului Financiar – Contabil.