Nr. 81

Având în vedere: adresa nr. 1211 din data de 22.07.2020 înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 107 din data de 23.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derogarea de la Procedura operaţională Elaborarea, revizuirea şi aprobarea planurilor de învăţământ (Cod: P.4.0-0) pentru modificarea planurilor de învăţământ.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor şi departamentelor.