Nr. 80

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Structura anului universitar 2020-2021, pentru studii universitare de licenţă, respectiv studii universitare de master.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor şi departamentelor.