Nr. 79

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1210 din data de 22.07.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 22.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2019-2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru finalizarea studiilor universitare de licenţă, sesiunea septembrie 2020.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.