Nr. 78

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; hotărârea nr. 1/42 a Consiliului de administraţie din data de 22.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli sursa F – integral din venituri proprii pe anul 2020, rectificat 3, în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.