Nr. 73 din 17.07.2020

Având în vedere: prevederile Art. 211, alin. (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 36, alin. (2), lit. i) din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Contractul de management între Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţaşi Domnul conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ BICHESCU, Rector ales al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Se aprobă Fişa postului pentru funcţia de Rector în mandatul 2020-2024.
Art.  3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi Compartimentului Resurse Umane.