Nr. 72 din 17.07.2020

Având în vedere: Adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 206/15.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 97/15.07.2020; Adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 368/16.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 98/16.07.2020; Adresa Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 79/15.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 99/16.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.07.2020, a hotărât:
Art.  1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii din anii terminali din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management,  Facultăţii de Ştiinţe Economice şi din cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă, în perioada 21.07.2020 – 24.07.2020.
Art.  2. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Facultăţii de Ştiinţe Economice, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.