Nr. 68 din 26.06.2020

Având în vedere: propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 60/24.06.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 1049/24.06.2020; adresa Consiliului de administraţie al universităţii nr. 1054 din data de 24.06.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 24.06.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 26.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2019-2020 pentru Departamentul de Învăţământ la Distanţă, programul de studii Administraţie Publică privind susţinerea examenului de licenţă în perioada 16-17.07.2020.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Facultăţii de Ştiinţe Economice.