Nr. 65 din 11.06.2020

Având în vedere: Propunerea DPPD nr. 82/05.06.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 89/09.06.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 11.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a Programelor de formare psihopedagogică, Nivel I şi Nivel II pentru cursanţii din Postuniversitar, astfel:

Sesiunea iunie – iulie  2020

  1 29.06.2020 Înscriere la examenul de absolvire a Programului de formare psihopedagogică Nivel I PU, Nivel II PU pe bază de dosar
  2 30.06.2020 Examen de absolvire a Programului de formare psihopedagogică Nivel I PU, Nivel II PU
  3 30.06.2020 Afișare rezultate Nivel I PU, Nivel II PU / Depunere contestații
  4 01.07.2020 Soluţionare contestaţii Nivel I PU, Nivel II  PU / Afişare rezultate

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.