Nr. 6 din 23.01.2020

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 118 din 04.07.2019; adresa Şcolii Doctorale de Inginerie nr. 03/20.01.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 9/20.01.2020; adresa domnului prof. univ. dr. Constantin-Viorel Câmpian, înregistrată la secretariatul Şcolii Doctorale de Inginerie sub nr.02/14.01.2020; prevederile Art.12 din Legea nr.288 din 24 iunie 2004, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art.1. Se aprobă susţinerea tezei de doctorat de către studentul doctorand ing. Cosmin Ursoniu până cel târziu la data de 30.09.2020, în termen de maximum patru ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat.
Art.2. Prezenta anulează Hotărârea Senatului nr.118 din 04.07.2019 şi va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Şcolii Doctorale de Inginerie.