Nr. 59 din 22.05.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. q din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 20.05.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea programului de studii universitare de masterat Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare, din domeniul de studii universitare de masterat Ştiinţa Sportului şi educaţiei fizice.
Art. 2.  Se aprobă Raportul de autoevaluare pentru autorizarea provizorie al programului de studii universitare de masterat Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare  din domeniul de studii universitare de masterat Ştiinţa Sportului şi educaţiei fizice,precum și depunerea acestuia la ARACIS.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale și Biroului Financiar – Contabil.