Nr. 56 din 22.05.2020

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 920/20.05.2020, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 85/21.05.2020; propunerea DPPD nr. 65/20.05.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 910/20.05.2020
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 22.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a Programelor de formare psihopedagogică, Nivel I, Nivel II şi PU prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR şi Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.