Nr. 5 din 23.01.2020

Având în vedere: prevederile Art.5, alin.(1) şi (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3); adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 1006/18.12.2019, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 388/18.12.2019; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr.16/14.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 2/14.01.2020; adresa Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 44/16.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 6/16.01.2020; adresa Ligii studenţilor nr. 143/16.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului sub nr. 8/16.01.2020; adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 37/22.01.2020, înregistrată la Secretariatul Senatului cu nr. 14/22.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea componenţei Biroului electoral al universităţii, după cum urmează:
Ș. l. dr. ing. Anamaria Budai – reprezentant FIM;
Ș. l. dr. ing. Olga Amariei – reprezentant FIM;
Lect. univ. dr. Jeanina Biliana Ciurea – reprezentant FSE;
Asist. univ. dr. Andreea Zgardan – reprezentant FSE;
Lect. univ. dr. Nicoleta Odină – reprezentant FSS (cadru didactic cu pregătire juridică);
Lect. univ. dr. Mihaela Martin – reprezentant FSS;
Stud. Ioan Trandafir Crețoiu – reprezentant Liga studenților.
Art. 2. Se convoacă prima şedinţă a Biroului electoral al universităţii în data de 27.01.2020, ora 10:00, la sediul Biroului electoral al universităţii, situat în Corpul A, etajul III, în vederea alegerii, prin vot secret, a preşedintelui Biroului electoral al universităţii şi adjunctului acestuia.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor de numire a membrilor Biroului electoral al universităţii, precum şi persoanelor desemnate.