Nr. 5/42 din 22.07.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul contractelor de studii pentru anul universitar 2020-2021, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, după cum urmează:
– Contract de studii program de formare psihopedagogică, Nivel I, regim postuniversitar;
– Contract de studii program de formare psihopedagogică, Nivel II, regim postuniversitar;
– Act adiţional la contractul de studii de licenţă;
– Act adiţional la contractul de studii de master;
– Contract de studii de conversie profesională;
– Contract anual de studii de conversie profesională.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.