Nr. 5/10 din 25.02.2020

Având în vedere: adresa Compartimentului Resurse Umane nr. 7/11.02.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 83/11.02.2020 și la Rectorat cu nr. 352/12.02.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.02.2020, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea concursului în vederea ocupării postului vacant de bucătar din cadrul Serviciului Social.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs a postului vacant menţionat.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.