Nr. 48 din 09.04.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2) lit. c. din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 06.04.2020; Adresa Consiliului de administraţie nr. 710/06.04.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 09.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul asupra gradului de realizare a Planului operaţional al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa pentru anul 2019.
Art. 2. Planul operaţional se va publica pe pagina Web a universităţii la secţiunea „Informaţii de interes public”.
Art. 3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR, Facultăţilor, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, precum şi Compartimentului TIC – Multiplicare, în vederea publicării pe pagina Web a Universităţii.