Nr. 4/58 din 16.12.2019

Având în vedere: Adresa DGAF cu nr. 1070/10.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2600/11.12.2019; Adresele DTSS nr. 246/12.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2622/13.12.2019; DSE nr. 102/12.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2621/12.12.2019.
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut centrului bugetar DSI din excedentul existent la nivelul centrelor bugetare DSE și DTSS, în vederea achitării cheltuielilor de personal pentru lunile octombrie și noiembrie și a cotei părți din cheltuielile indirecte aferente DSI.
Art. 2. Se aprobă acordarea unui împrumut centrului bugetar DID din veniturile proprii ale centrelor bugetare DSE și DTSS, în vederea achitării cheltuielilor de personal.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.