Nr. 4/57 din 11.12.2019

Având în vedere: adresa Serviciului Social nr. 13/05.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2571/05.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 11.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de bucătar din cadrul Serviciului Social – Campus Café, post vacantat în urma demisiei domnului Jarcu Valentin.
Art. 2. Direcției Generale Administrativ-Financiare va proceda la declanşarea procedurii pentru scoaterea la concurs a postului vacant menţionat.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și Serviciului Social.