Nr. 4/42 din 22.07.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul contractelor de studii pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează:
– Contract anual de studii pentru studii de licenţă;
– Contract anual de studii pentru studii de master;
– Anexa 1 – Contractul anual de studii;
– Contract de studii de licenţă;
– Contract de studii de master.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.