Nr. 4/28 din 13.05.2020

Având în vedere: Demisia dlui ş. l. dr. ing. Vasile Cojocaru din funcția de Expert implementare activități Partener P2 în cadrul proiectului POCU 320/6/21-121030 și funcția de director al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa, înregistrată la nivelul Rectoratului UEMR cu nr. 723/07.04.2020;
Demisia dlui conf. univ. dr. ing. Călin Micloşină din funcția de Expert evaluare grup ţintă 7 – specialist recrutare în cadrul proiectului POCU 320/6/21-121030, înregistrată la nivelul Rectoratului UEMR cu nr. 809/30.04.2020;
Demisia dlui lect. univ. dr. Gelu Trişcă din funcția de tutore studenţi în cadrul proiectului POCU 320/6/21-121030, înregistrată la nivelul Rectoratului UEMR cu nr. 852/12.05.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă înlocuirea persoanelor care au demisionat, conform funcţiilor vacantate, din cadrul proiectului „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative” – POCU 320/6/21-121030, după cum urmează:
– Micloșină Călin / Expert implementare activităţi partener P2 / Expert național, 5-10 ani / Experiență profesională: 20 de ani;
– Hălălae Ioan / Expert evaluare grup-țintă / Expert național, sub 5 ani / Experiență profesională: 18 ani;
– Gherghina Liliana / Tutore studenți / Expert național, 5-10 ani / Experiență profesională: 23 de ani.
Art. 2. Prezenta se comunică domnului Conf. univ. dr. habil. Marian Ilie, director de proiect, în vederea aprobării demisiilor și a înlocuirilor.

Ultima actualizare în 21 mai 2020, ora 14:52.