Nr. 4/10 din 25.02.2020

Având în vedere: solicitarea dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 409/24.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul Messer România Gaz, din lista transmisă în data de 14.02.2020, noul tarif fiind 340 lei/cursant.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta.