Nr. 3/59 din 17.12.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 1094/17.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2650/17.12.2019;         Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 17.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice și Anexa privind achiziţiile directe pentru anul 2020.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.