Nr. 3/58 din 16.12.2019

Având în vedere: Solicitarea Ligii studenţilor, nr. 140/11.12.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 1075/11.12.2019 și la Rectorat cu nr. 2619/11.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1450 lei, reprezentând contravaloarea abonamentelor pentru parcarea autoturismelor studenților în curtea universității,  Ligii studenților pentru susţinerea financiară în vederea organizării Balului Bobocilor 2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcţiei Generale Administrativ – Financiare şi Ligii studenţilor.