Nr. 3/42 din 22.07.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2020-2021, pentru toate programele universitare de studii, se stabilesc termenele limită de achitare a celor patru rate aferente taxei anuale de studii, după cum urmează:
Rata I – se achită la înmatriculare (pentru studenţii din anul I); – se achită până la data de 15 octombrie 2020 (pentru studenţii din anii II – IV);
Rata II – se achită până la data de 05 decembrie 2020;
Rata III – se achită până la data de 15 martie 2021;
Rata IV  – se achită până la data de 15 mai 2021.
Art. 2. În anul universitar 2020-2021, pentru toate programele de studii, se stabilesc cuantumurile celor patru rate aferente taxei de şcolarizare,  după cum urmează:

 Studii universitare de licenţă: cursuri de zi / IDStudii universitare de master
Rata I600 lei800 lei
Rata II600 lei700 lei
Rata III600 lei600 lei
Rata IV600 lei600 lei

Art. 3. Studenţii care achită integral taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, până la data de 15 octombrie 2020, beneficiază de reducerea cu 10% a cuantumului acestei taxe.
Art. 4. Prezenta se comunică facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Compartimentului TIC în vederea publicării pe site-ul universităţii.