Nr. 3/28 din 13.05.2020

Având în vedere: Demisia dlui ş.l. dr. ing. Vasile Cojocaru din funcția director al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa, înregistrată la nivelul Rectoratului UEMR cu nr. 723/07.04.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă numirea domnului conf. univ. de. ing. Călin Micloșină în funcția de Director al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Prezenta se comunică Biroului Resurse Umane în vederea emiterii deciziei de numire.

Ultima actualizare în 21 mai 2020, ora 14:52.