Nr. 3/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Adresa DTSS nr. 106/16.05.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 999/16.05.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut Departamentului de Teologie și Științe Sociale, în cuantum de 2500 lei, din excedentul bugetar al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în vederea remunerării în regim de plata cu ora a cadrului didactic asociat lector univ. dr. Dănuț Ioan Crașovan.
Art. 2. Prezenta se comunică Departamentului de Teologie și Științe Sociale, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Ultima actualizare în 22 mai 2019, ora 15:41.