Nr. 3/12 din 04.03.2020

Având în vedere: Adresa Clubului Sportiv Școlar Reșița nr. 122/22.01.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 134/22.01.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă închirierea, spațiilor din cadrul Sălii de Sport Polivalente Moroasa, pentru o perioadă de 6 luni, la tariful de 1360 lei/lună, de către Clubul Sportiv Școlar Reșița, după cum urmează:
– Sala de gimnastică, în zilele de marți și joi, între orele 15:30 – 17:00;
– Terenul de handbal, în zilele de marți și joi, între orele 17:00 – 19:00.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la încheierea unui contract de închiriere cu Clubul Sportiv Școlar Reșița.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, care va proceda la informarea Clubului Sportiv Școlar Reșița.