Nr. 3/10 din 25.02.2020

Având în vedere: propunerea Departamentului ID nr. 21/24.02.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 410/24.02.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Departamentului ID, începând cu 25.02.2020, după cum urmează:
Sivulca Alexandra – I MCA / Departamentul ID / UEMR Servicii.
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care directorul Departamentului ID va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către directorul Departamentului ID.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Departamentului ID.