Nr. 24 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Departamentului Şcoală Doctorală de Inginerie nr. 9/05.02.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 24/05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă corectarea erorilor materiale din planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de doctorat din domeniul Inginerie mecanică.
Art. 2. Planul de învăţământ care se aplică începând cu anul universitar 20182019 este cel din anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Inginerie şi Management şi Departamentului Şcoală Doctorală.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:48.