Nr. 230 din 12.12.2019

Având în vedere: prevederile Art. 285, alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; propunerea Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 993/10.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 383/11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă cooptarea domnului prof. univ. dr. ing. Marian-Silviu Poboroniuc, în vederea susţinerii de activităţi didactice la Departamentul de Ştiinţe Inginereşti din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management în calitate de cadru didactic asociat invitat.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Compartimentului Resurse Umane.