Nr. 228 din 12.12.2019

Având în vedere: adresa Consiliului de administraţie nr. 2613/11.12.2019, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 381/11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Procedura operaţională Monitorizarea programelor de studii (P4.2-2),Ediția 3/revizia 0.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.4. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Compartimentului TIC.

Ultima actualizare în 17 ianuarie 2020, ora 13:33.