Nr. 227 din 12.12.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea de către Consiliul de administrație în ședința din 11.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare, derulate în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale:
studii universitare de licenţă: Educaţie fizică şi sportivă – învăţământ cu frecvenţă; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – învăţământ cu frecvenţă.
Art. 2. Planurile de învăţământ revizuite se aplică începând cu anul universitar 2020-2021.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultății de Științe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale.