Nr. 225 din 12.12.2019

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 2561/04.12.2019, privind componenţa Comisiei de etică universitară din UEMR; prevederile Art.45, alin.(2) din Codul de Etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R77); prevederile Art.11 din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se avizează componenţa Comisiei de etică universitară din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
– conf. univ. dr. Doina RADA – președinte – reprezentant al FSE;
– lect. univ. dr. Liliana GHERGHINA – membru – reprezentant al FSE;
– conf. univ. dr. Dan STAN – membru – reprezentant al FSS;
– conf. univ. dr. Diana TĂNASE – membru – reprezentant al FSS;
– ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA – membru – reprezentant al FIM;
– ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI – membru – reprezentant al FIM;
– stud. Deian ARDELJAN – membru – reprezentant al studenților;
– stud. Florentina – Larisa TUȚĂ – membru – reprezentant al studenților;
– Camelia TISMĂNARU – secretar – reprezentant personal didactic auxiliar și administrativ.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor de numire a noilor membri ai comisiei, preşedintelui comisiei, care o va face cunoscută membrilor comisiei şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.