Nr. 224 din 12.12.2019

Având în vedere: dispoziţiile art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 04.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al activităţii de cercetare ştiinţifică din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R23), Ediţia 2/revizia 2.
Art.2. Compartimentul TIC va publica procedura menționată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității o va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Prorectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Ultima actualizare în 17 ianuarie 2020, ora 13:32.