Nr. 223 din 12.12.2019

Având în vedere: propunerea Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, aprobată de Consiliul de administraţie al UEMR prin Hotărârea CA nr. 1/53 din data de 27.11.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, cu unanimitate de voturi, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă constituirea echipei de lucru a UEMR în vederea desfăşurării etapelor pentru fuziunea prin absorbţie UBB-UEMR, cu următoarea componeţă:
– Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU – Rector;
– Conf. univ. dr. ing. Cristian-Paul CHIONCEL – Prorector;
– Conf. univ. dr. Solomia ANDREŞ – Decan FSE;
– Conf. univ. dr. Ionică CĂRĂBAȘ – Decan FSS;
– Lector univ. dr. Ioan HĂLĂLAE – Decan FIM;
– Lector univ. dr. Nătăliţa Mihaela LESCONI-FRUMUŞANU – Director General Administrativ – Financiar.
Art. 2.  Se desemnează persoană de contact din partea UEMR dl.Conf. univ. dr. Andrade-Ionuț BICHESCU.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, facultăţilor şi Directorului General Administrativ – Financiar .