Nr. 222 din 12.12.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 2597/10.12.2019 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 379/10.12.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 12.12.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, a luat act de Hotărârea Civilă nr. 1400/2019 din data de 18.10.2019, conducerea operativă respectând prevederile legale.
Art. 2. Medierea Sindicatului FIRES şi a Consiliului de Administraţie, în ceea ce priveşte aspectele financiare vizate de punerea în aplicare a sentinţei.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectoratului UEMR.