Nr. 22 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa DGAF nr. 68/04.02.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 292/05.02.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 05.02.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Arhivei Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R7.01), Ediţia 2/revizia 1.
Art.2. Biroul pentru Asigurarea Calității va publica Regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii şi îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art.3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare, facultăţilor şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:48.