Nr. 204 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.(n) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (l) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu”  din Reşiţa; propunerea Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 188/16.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Situaţia acoperirii cu personal a posturilor din Statul de funcţii pentru anul 2019-2020, actualizată, pentru programele de studiu Marketing şi Administraţie Publică, în forma prezentată de către Departamentul de Învăţământ la Distanţă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Compartimentului Resurse Umane şi Departamentului de Învăţământ la Distanţă.