Nr. 202 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale din data de 16.10.2019; Raportul nr. 336/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru domnul Marcel-Florentin Răsădean; Raportul nr. 337/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru doamna Oana Filip; Raportul nr. 338/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale pentru doamna Elena-Alina Hosu; Raportul nr. 339/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Teologie şi Ştiinţe pentru doamna Adriana Dudaş-Vasile; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatele concursurilor organizate de Facultatea de Ştiinţe Sociale în vederea ocupării temporare de către cadre didactice asociate a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale, pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic asociat Facultatea/Departamentul Discipline Tip CIM
  Marcel-Florentin RĂSĂDEAN FSS/DTSS Teoria și metodica natației (2 ore C/2LP, EFS II, SEM II), prevăzut în postul de Lector vacant numărul 34, din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale PO
  Oana FILIP FSS/DTSS Introducere în asistenţa socială (2S, AS I, SEM I) Sistemul de asistenţă socială (2S, AS I, SEM II) Asistenţa socială a şomerilor. Servicii de integrare a persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (2S, AS III, SEM I) Practică de specialitate 1 (4P, AS II, SEM I) Practică de specialitate 2 (4P, AS II, SEM II) Deontologie profesională (1S, AS I, SEM I) Parteneriat public-privat în AS (1S, AS III, SEM II) Sociologia organizațiilor (2S, AS II, SEM II) Politici sociale (2S, AS I, SEM II) Politici educaţionale şi sociale (1S, PIPP III, SEM II) Politici publice (1S, AP II, SEM II) Asistenţa socială a delincvenţilor  (1S, AS II, SEM I) Politici publice  (1S, AS II, SEM II) Introducere în sociologie (2S, AS I, SEM I) Sociologie (2S, AP I, SEM I) Teorii şi metode de intervenţie în Asistenţa Socială (grup şi comunitate) (2S, AS II, SEM II) Management şi evaluarea programelor de asistenţă socială (2S, AS II, SEM I), prevăzute în postul de asistent vacant numărul 40 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale
  Elena – Alina HOSU FSS/DTSS Metodologia cercetării în științele educației (2S, PIPP III, SEM I) Teoria şi metodologia instruirii (4S, PIPP, conv. PIPP I, SEM II) Teoria şi metodologia evaluării (4S, PIPP, conv. PIPP I, SEM II) Psihopedagogia jocului (2S, PIPP II, SEM I) Fundamentele pedagogiei(4S, PIPP, conv. PIPP I, SEM I) Teoria şi metodologia curriculumului(4S, PIPP,conv.PIPP I SEM I) Pedagogie interactivă (2S, PIPP III, SEM I) Metodologia cercetării în științele educației (2L, PIPP III, SEM I), prevăzute în postul de asistent vacant numărul 44 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale PO
  Adriana DUDAŞ – VASILE FSS/DTSS Managementul carierei didactice ( 1oră C/1S, ME I, SEM I), prevăzute în postul de Lector vacant numărul 39 din Statul de funcţii al Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale PO

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Departamentului de Teologie şi Ştiinţe Sociale şi Compartimentului Resurse Umane.        

Ultima actualizare în 29 octombrie 2019, ora 13:18.