Nr. 201 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. l din Carta Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa; avizul Consiliului Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din data de 16.10.2019; Raportul nr. 335/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru doamna Elena-Alina Hosu;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatul concursului organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în vederea ocupării temporare, în regim de plata cu ora, de către cadre didactice asociate a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic asociat Facultatea/Departamentul Discipline
  Elena-Alina HOSU DPPDPedagogie I-Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului (FSS, PU –2S,  Sem. II, An I); Pedagogie I-Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului (FSE – 2S, Sem.II, an I), Pedagogie I – Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului (FIM – 2S, Sem. II, an I) Pedagogie II-Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia evaluării (FSS, PU – 2S Sem. I, an II), Pedagogie II-Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia evaluării (FSE, FIM – 2S Sem. I, an II) Prevăzute în postul de Lector vacant numărul 4 din Statul de funcţii al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Compartimentului Resurse Umane.

Ultima actualizare în 29 octombrie 2019, ora 13:16.