Nr. 200 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.l din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Avizul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale din data de 15.10.2019; Raportul nr. 330/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru domnul Anghel Dorian; Raportul nr. 331/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru domnul Cristian-Mircea Muscai; Raportul nr. 332/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru domnul Ioan Piroi; Raportul nr. 333/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru domnul Liviu-Bogdan Protea; Raportul nr. 334/17.10.2019 al Comisiei de Buget, Finanţe, Patrimoniu şi Resurse Umane a Senatului privind modul de desfăşurare a concursului pentru funcţia de cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Ştiinţe Inginereşti pentru doamna Irina-Maria Terfăloagă;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, a hotărât:
Art.1. Se aprobă rezultatele concursurilor organizate de Facultatea Inginerie şi Management în vederea ocupării temporare de către cadre didactice asociate, în regim de plata cu ora, a posturilor didactice vacante din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Inginereşti, pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic asociat Facultatea/ Departamentul Discipline
  1 Dorian ANGHEL   FIM / DSI Automate și microprogramare ( 1L, Inf.Ind. IV, Sem.I), Proiectarea asistatată a circuitelor electrice și electronice  (1L, Inf.Ind. IV, Sem.II), Proiectarea asistatată a circuitelor electrice și electronice (1P, Inf.Ind. IV, Sem.II), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 28 Metode numerice (4L, Inf.Ind.II, Sem.I), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 29
  2 Cristian- Mircea MUSCAI FIM / DSI Mașini și acționări electrice (1P, Inf.Ind. III, Sem.II), Programarea aplicațiilor de timp real (2L, Inf.Ind. IV, Sem.I) Prelucrarea numerică a semnalelor (1L, Inf.Ind. III, Sem.I), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 28 Sisteme dinamice cu evenimente discrete (1S, Inf.Ind. IV, Sem.II) Sisteme dinamice cu evenimente discrete (1L, Inf.Ind. IV, Sem.II), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 29
  3 Ioan PIROI FIM / DSI Convertoare electromecanice (2C, EM. IV, Sem.II), prevăzute în postul de Șef de lucrări vacant numărul 27
  4 Liviu- Bogdan PROTEA FIM / DSI Conversia energiei (1L, EM. IV, Sem.I), Convertoare electromecanice (1L, EM. IV, Sem.II), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 28
  5 Irina- Maria TERFĂLOAGĂ FIM / DSI Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I (3L, Inf.Ind. I, Sem.I), Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I (3L, EM. I, Sem.I), Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (2L, IM I, Sem.I), Analiza și sinteza dispozitivelor numerice (2L, Inf.Ind. I, Sem.I), prevăzute în postul de Asistent universitar vacant numărul 29

Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi Compartimentului Resurse Umane.