Nr. 2/59 din 17.12.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 1093/17.12.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2649/17.12.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 17.12.2019, în unanimitate a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2019.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.