Nr. 2/5 din 30.01.2019

Având în vedere: Solicitarea d-nei ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 193/29.01.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul S.C. Electroechipament Industrial SRL, din lista transmisă cu adresa EEI nr. 2801/08/ADR din 28.01.2019, noul tarif fiind 340 lei/cursant.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ – Financiare și d-nei ș. l. dr. ing. Spunei Elisabeta.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:52.