Nr. 2/42 din 22.07.2020

Având în vedere: Adresa DPPD nr. 184/21.07.2020, înregistrată la la Rectorat cu nr. 1192/21.07.2020; Existenţa unei solicitări pentru eliberarea Programei analitice la Programul de formare psihopedagogică Nivel I, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, promoţia 2005-2008; Faptul că la nivelul DPPD nu mai pot fi identificate câteva dintre Fişele disciplinelor aferente anilor universitari de studii 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se numeşte comisia de reconstituire a programelor analitice aferente anilor universitari de studii 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, având următoarea componenţă:
– Lect. univ. dr. Alina Constantin – preşedinte;
– Conf. univ. dr. Lavinia Niţulescu – membru;
– Conf. univ. dr. Mirela Minică – membru.
Art. 2. Comisia va reconstitui programele analitice conform formatului practicat la vremea respectivă la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Art. 3. Disciplinele pentru care vor fi reconstituite programele analitice sunt:
– Pedagogie I, anul universitar 2005-2006;
– Pedagogie II, anul universitar 2006-2007;
– Didactica specialităţii, anul universitar 2006-2007;
– Practică pedagogică I, anul universitar 2007-2008;
– Practică pedagogică II, anul universitar 2007-2008.