Nr. 2/41 din 15.07.2020

Având în vedere: solicitarea Asociației Nevo Parudimos nr. 65/30.06.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 379/01.07.2020 și la Rectorat cu nr. 1089/02.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 15.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei proiecții de film educațional, în incinta UEMR, în perioada 18.07.2020 – 01.09.2020, în fiecare seară de vineri, cu începere de la ora 21:30, cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Asociația Nevo Parudimos se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Asociației Nevo Parudimos.