Nr. 2/33 din 10.06.2020

Având în vedere: Cererea domnului lector univ. dr. Dan Mihai Rohozneanu, director de grant al proiectului „Nu abandona, implică-te! Stay your university (NAISYU), finanțat prin Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)”, înregistrată la Rectorat cu nr. 997/09.06.2020;          Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă alocarea sălii C2.3 pentru desfășurarea activităților prevăzute în proiectul „Nu abandona, implică-te! Stay your university (NAISYU), finanțat prin Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)”.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultății de Științe Sociale, domnului lector univ. dr. Dan Mihai Rohozneanu și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Ultima actualizare în 15 iunie 2020, ora 21:09.