Nr. 2/29 din 20.05.2020

Având în vedere: Solicitarea dlui Rachieru Adrian înregistrată la Rectorat cu nr. 905/20.05.2020; Adresa Biroului ERASMUS+ nr. 37/20.05.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 906/20.05.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă încadrarea mobilității de studiu ERASMUS+ (SMS), semestrul 8, disciplina „Elaborarea proiectului de diplomă (ACP)“, desfășurată la Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reșița, de către studentul Adrian Rachieru, de la Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, drept caz de forță majoră.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Biroului ERASMUS+, care o va face cunoscută și studentului Adrian Rachieru.