Nr. 2/26 din 29.05.2019

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 29.05.2019, a hotărât:
Art. 1. În perioada 01.06.2019 –30.09.2019,accesul cu autoturismul în curtea universității va fi permis numai personalului UEMR și studenților UEMR în baza carnetului de student vizat la zi.
Art. 2. Diseminarea prezentei către personalul didactic va fi realizată de către facultăţi, către studenți de către Liga studenților, iar către personalul didactic auxiliar şi administrativ de către Direcţia Generală Administrativ-Financiară.Art. 3. Prezenta se comunică facultăţilor,Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și Ligii studenților.