Nr. 2/24 din 16.05.2019

Având în vedere: Hotărârea Senatului nr. 205/27.09.2018 privind aprobarea Procedurii operaționale Întocmirea statelor de funcții, Ediția 1, revizia 4, Cod: P4.2-10; Hotărârea Senatului nr. 90/25.04.2019 privind reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Numărul de 128 de ore, aferent perioadei 01.05.2019 – 30.09.2019, va fi redus, proporțional, pentru activitățile prevăzute la punctele B și C din Fișa postului personalului didactic de predare, astfel încât activitatea didactică frontală și de evaluare a studenților să nu fie afectată.
Art. 2. Prezenta hotărâre își produce efectele până la emiterea unei hotărâri de revocare a Hotărârii Senatului nr. 90/25.04.2019.
Art. 3. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.