Nr. 2/22 din 25.04.2019

Având în vedere: Adresa BFC nr. 55/24.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 881/24.04.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea următoarelor sume prescrise, aflate în contul 50053061983 – „Sume de mandat“, în vederea achitării obligațiilor instituției către terți:
25.367 lei – burse neridicate;
1.310 lei – transport studenți;
5.098 lei – drepturi salariale neridicate.
Art. 2. Se aprobă utilizarea sumelor blocate în sold la 01.01.2019 pentru transport studenți, respectiv suma de 1.310 lei, să fie alocată pentru burse.
Art. 3. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare.